Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Międzyzdrojach


|--- Dane teleadresowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

      |--- Obsługa prawna inwestycji Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Zapytania ofertowe 2024

            |--- ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 I O KODZIE 19 08 02 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIĘDZYZDROJACH I WAPNICY

      |--- Zapytania ofertowe 2023

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę laboratoryjną w okresie styczeń - grudzień 2024 r.

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę laboratoryjną w okresie styczeń - grudzień 2023 r.

      |--- Zapytania ofertowe 2022

            |--- Pełnienie funkcji Specjalisty ds. technicznych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje

            |--- ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 I O KODZIE 19 08 02 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIĘDZYZDROJACH I WAPNICY

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę laboratoryjną w okresie styczeń - grudzień 2022 r.

      |--- Zapytania ofertowe 2021

            |--- Zapytanie ofertowe: "Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 i o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach i Wapnicy".

            |--- Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w HDS

      |--- Zapytania ofertowe 2020

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę laboratoryjną w okresie styczeń - grudzień 2021 r.

      |--- Zapytania ofertowe 2019

            |--- Rozeznanie rynku na zmianę w dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

      |--- Zapytania ofertowe 2018

            |--- Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Gryfa Pom.-Las

            |--- Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej

            |--- Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów związanych z budową i przebudową oczyszczalni

            |--- Rozeznanie rynku na aktualizację kosztorysów

            |--- Drugie zapytanie ofertowe na odwiert 2 otworów hydrogeologicznych

            |--- Zapytanie ofertowe na odwiert 2 otworów hydrogeologicznych

            |--- Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Specjalisty ds. technicznych świadczącego usługi na podstawie umowy zlecenia

|--- Plan zamówień publicznych na 2019 rok

DRUKI


|--- Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłącza wod.-kan.

|--- Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

|--- Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych

|--- Wzór wniosku o dokonanie odbioru technicznego przyłącza

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


|--- Taryfy na okres od 01.12.2023 r. do 01.12.2026 r.

|--- Taryfy na okres od 19.08.2022 do 30.11.2023 r.

|--- Taryfy na okres od 01.02.2019 r. do 31.01.2022 r.

|--- Taryfy na 2018 r.

|--- Taryfy na 2017 r.

|--- Taryfy na 2016 r.

      |--- Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr XVI/146/15

|--- Taryfy na 2015 r.

      |--- Informacja w sprawie taryf na 2015 r.

      |--- UCHWAŁA Nr LXI/596/14 z dnia 13 listopada 2014 r.

|--- Taryfy na 2014 r.

      |--- Informacja w sprawie taryf na 2014 r.

      |--- Uchwała Nr XLVI/436/13

|--- Taryfy na 2013 r.

|--- Taryfy na 2012 r.

Cennik usług dodatkowych


|--- Aktualny cennik usług dodatkowych

Ogłoszenia, obwieszczenia


|--- Inwestycje dofinansowane ze środków UE

|--- Informacja dotycząca zmian w przepisach o ochronie danych osobowych ZWiK Sp. z o.o.

|--- Informacja o monitoringu wizyjnym

|--- Płukanie sieci wodociągowej

|--- Zmiany w organizacji czasu pracy Zakładu - informacje o dodatkowych dniach wolnych

|--- Twardość wody

|--- Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy - informacje ogólne

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - maszynista urządzeń oczyszczalni ścieków

      |--- Ogłoszenie o naborze - maszynista urządzeń oczyszczalni ścieków

      |--- TRZECI KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

      |--- DRUGI KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

|--- Planowane przerwy w dostawie wody

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY


|--- 2024

|--- 2023

|--- 2022

|--- 2021

|--- 2020

|--- 2019

|--- 2018